Български

Форма за входBookmark Us

 
 
ISEM4

Виолета Тюфекчиева, Янка Видинова и Любомир Кендеров участваха в IV Международен Симпозиум на еколозите в Република Черна гора (ISEM4), http://www.pmcg.co.me/ISEM4.html. Симпозиумът е организиран от учените от Катедрата по биология в Университета в Черна гора, Природонаучния музей в Черна гора и Републиканския институт за защита на природата, и се проведе на 6-10 октомври 2010 г. в гр. Будва, Черна гора.
Представен е постер на тема "Предварителни данни за макрозообентосните съобщества в язовирите Копринка и Жребчево (Егейски водосборен басейн, Южна България)", със съавтори И. Ботев, Т. Тричкова, Д. Кожухаров, Й. Узунов, З. Хубенов и С. Стойчев. Публикуван е абстракт в Сборник с абстракти и програма от конференцията, с редактор д-р V. Pešić.

Разгледайте постера >>>

DSCN1653

 

This website is developed with support from the Bulgarian Science Fund, Ministry of Education, Youth and Science,
within the Project "Assessment and Management of Dreissena spp. Invasions in the Bulgarian Water Bodies",
Contract Number: DO-02-283/2008.

Tyxo.bg  counter