Български

Форма за входBookmark Us

 
 
6-та Конференция NEOBIOTA

Ana Maria Krapal, Oana Popa, T. Trichkova, D. Kozuharov, Ana Maria Petrescu, E. Iorgu, Z. Hubenov, и L. Popa участваха в 6-та Конференция NEOBIOTA - Биологичните инвазии в един променящ се свят, 14-17 септември 2010 г., Копенхаген, Дания, с постер на тема: "Генетичното разнообразие на Dreissena bugensis в басейна на Долен Дунав"


Виж публикуван абстракт (Стр. 202): >>>>>


 

This website is developed with support from the Bulgarian Science Fund, Ministry of Education, Youth and Science,
within the Project "Assessment and Management of Dreissena spp. Invasions in the Bulgarian Water Bodies",
Contract Number: DO-02-283/2008.

Tyxo.bg  counter