Български

Форма за входBookmark Us

 
 
Научна фото-изложба

News_4_50_50

На 21 юни 2010 г. във фоайето на Централно управление на БАН бе открита фотоизложба „Животинският свят на България - неоценимо богатство", организирана от Института по зоология при БАН и посветена на Международната година на биоразнообразието. Оригинални снимки по проекта бяха представени в секциите: "Биоразнообразие на безгръбначните животни", "Теренни научни методи" и "Заплахи за биоразнообразието". Понастоящем инвазивните чужди видове се смятат за една от най-значимите заплахи за околната среда, както и за социалното и икономическото благосъстояние на планетата: тяхното вредно въздействие върху биоразнообразието се оценява като второ по значение след загубата на местообитанията. Друга значима заплаха, илюстрирана със снимките е замърсяването на водите. 

This website is developed with support from the Bulgarian Science Fund, Ministry of Education, Youth and Science,
within the Project "Assessment and Management of Dreissena spp. Invasions in the Bulgarian Water Bodies",
Contract Number: DO-02-283/2008.

Tyxo.bg  counter