Български

Форма за входBookmark Us

 
 
Посещение на Д-р Майк Джой


News_7a-1
Д-р Майк Джой, директор на Центъра за управление и моделиране на сладководни екосистеми от Университета Massey, Нова Зеландия посети Института по зоология БАН в периода 1-5 юли 2010 г.

Д-р Джой изнесе лекция на тема: „Прогнозиране на сладководните инвазии и прогнозирането като средство за биомониторинг" свалете оттук >>>

Проведени бяха срещи и дискусии с участниците в проекта.

News_7b


 

This website is developed with support from the Bulgarian Science Fund, Ministry of Education, Youth and Science,
within the Project "Assessment and Management of Dreissena spp. Invasions in the Bulgarian Water Bodies",
Contract Number: DO-02-283/2008.

Tyxo.bg  counter