Български

Форма за вход



Bookmark Us

 
 
38th IAD Conference
News_6b

Т. Тричкова, Р. Калчев и М. Бешкова участваха в 38-та Конференция на Международната асоциация за изследвания на р. Дунав "Large River Basins - Danube Meets Elbe. Challenges - Strategies - Solutions", която се проведе на 22-25 юни 2010 г. в гр. Дрезден, Германия (http://www.iad-dresden-2010.de).

Представен бе постер на тема:

"Разнообразието на макрозообентосните безгръбначни животни във връзка с факторите на околната среда в язовири от Дунавския басейн, Северозападна България".

Съавтори са В. Тюфекчиева, Л. Кендеров, З. Хубенов, И. Ботев, Д. Кожухаров, Я. Видинова, Й. Узунов, С. Стойчев и С. Чешмеджиев.

News_6a

Виж постер от конференцията >>>

Виж публикуван абстракт (Стр. 134): >>>

 

This website is developed with support from the Bulgarian Science Fund, Ministry of Education, Youth and Science,
within the Project "Assessment and Management of Dreissena spp. Invasions in the Bulgarian Water Bodies",
Contract Number: DO-02-283/2008.

Tyxo.bg  counter