Български

Форма за входBookmark Us

 
 
Начини на разпространение
Пренасянето на мидата зебра и бугската дрейсена от Европа до Северна Америка е станало чрез освобождаване на баластни води от трансокеанските кораби, в които е имало ларви, млади или възрастни миди. Разпространението на видовете в двата континента е улеснено от изграждането на системи от изкуствени водни пътища и напоителни канали. Три инвазивни миграционни коридора вероятно са използвани от мидите за навлизането им на територията на Европа: Северен коридор през р. Волга - ез. Белове - ез. Онежко - ез. Ладожко - р. Нева - Балтийско Море; Централен коридор, свързващ реките Днепър - Висла - Одер - Елба и Рейн; и Южен коридор, свързващ реките Рейн - Мейн - Дунав. Интродукцията и установяването на D. bugensis в басейна на Каспийско море вероятно е резултат от пренасянето й чрез търговските кораби по канала, съединяващ реките Волга и Дон. Други фактори, улесняващи допълнително разпространението на мидите е пасивното пренасяне на ларвите в речните системи, както и пренасянето с помощта на човека чрез лодки, рибовъдни дейности, промишления и спортния риболов.
 

This website is developed with support from the Bulgarian Science Fund, Ministry of Education, Youth and Science,
within the Project "Assessment and Management of Dreissena spp. Invasions in the Bulgarian Water Bodies",
Contract Number: DO-02-283/2008.

Tyxo.bg  counter