Български

Форма за входBookmark Us

 
 
Разпространение
Dreissena polymorpha
Естествен ареал: Басейните на Черно, Азовско, Каспийско и Аралско морета.
Инвазивен ареал: Мидата зебра започва да разширява ареала си в Европа още в началото на 18-ти век. Първите сведения в Западна Европа са от: Великобритания през 1824 г., Холандия (Ротердам) през 1826 г., Германия (Хамбург) през 1830 г., Дания (Копенхаген) през 1840 г. и др. През 60-те години на 20 век е съобщена за пръв път от Италия, през 1997 г. от Ирландия, през 2001 г. от Испания, и т.н. В Северна Америка мидата зебра е установена за пръв път през 1988 г. във Великите Езера. През 90-те години видът навлиза в реките Хъдсън и Илиноис и от там в басейна на р. Мисисипи. Понастоящем е установен в 28 Северноамерикански щата.
Разпространение в България: Мидата зебра е местен инвазивен вид за България, чиито естествен ареал включва р. Дунав, черноморските реки (Камчия и Велека), и езера (Шабла, Езерец, Дуранкулак, Варненско, Белославско, Мандренско и Бургаско). През последните няколко години се наблюда бум в разпространението на вида във вътрешните водоеми на страната (виж ГИС картата).


Dreissena bugensis

Естествен ареал: Естественият ареал на D. bugensis, където тя се смята за ендемичен вид до първата половина на 20-и век включва долното течение на р. Буг и нейния лиман (където е била първоначално открита), лимана на р. Днепър, както и прилежащите бракични води в северозападната част на Черно Море в Украйна.
Инвазивен ареал: След 1940 г. с изграждането на каскада от язовири видът разширява ареала си нагоре по течението на р. Днепър. През 80-те години се разпространява и в сладководните басейни на Кримския полуостров, както и в басейните на реките Дон и Волга. В р. Дунав, D. bugensis е била установена за първи път през 2004 г. в Румънския сектор (при Cernavoda), и една година по-късно в Румънско-Сръбския участък (в Drobeta-Turnu Severin). През 2006 г. е открит близо до Willemstad (Hollands Diep), част от главния разпределителен канал в делтата на р. Рейн, Холандия. През май 2007 г. е установен и в р. Майн, Германия. През 2008 г. е съобщен от Унгарския сектор на р. Дунав.
В Северна Америка D. bugensis е намерен за пръв път през 1989 г. във Великите Езера. През 1995 г. е съобщен за басейна на р. Мисисипи. През 2007 г. популации на бугската дрейсена са установени в ез. Mead при Boulder City, Nevada, и в езерата Havasu и Mohave на границата на Калифорния и Аризона. Понастоящем видът е установен в 13 Северноамерикански щата.

Разпространение в България: За първи път видът е установен в българския сектор на р. Дунав в участъка между селата Кошава (реч. км 811) и Сандрово (реч. км 477) през 2005-2006 г. По същото време е намерен и в два язовира - Огоста и Шишманов вал. Виж ГИС картата>>>Dreissena presbensis
В миналото всички сладководни дрейсени, с изключение на D. bugensis, са смятани за D. polymorpha polymorpha. Таксономичната ревизия на род Dreissena, направена от Lvova & Starobogatov (1982) показва, че в Охридското езеро (Република Македония/ Албания) се среща отделен ендемичен вид, наречен Dressena stankovici Lvova & Starobogatov, 1982. Две години по-късно той е описан и от Люцканов (1984) като D. polymorpha ohridela. По-късно същият вид е установен и в Преспанското езеро Р. Македония/ Гърция/ Албания). Понастоящем той се приема за синоним на D. presbensis (D. blanci presbensis Kobelt, 1915).
Видът е съобщен в някои езера от басейна на Адриатическо море - Охридското езеро, Преспанското езеро, Малко Преспанско езеро (Гърция/ Албания), и Шкодренското езеро (Черна гора/ Албания); в Егейския басейн - ез. Дойран (Р. Македония/ Гърция) и ез. Vegoritis (Островско езеро) (Гърция); както и в басейна на Йонийско море - ез. Pamvotis (Гърция).Dreissena blanci
Установено е, че в Преспанското езеро и в ез. Pamvotis, D. presbensis се среща заедно с друг ендемичен вид D. blanci Westerlund, 1890 (типусен материал от Missolonghi, Гърция), като последният е в много по ниска численост. D. blanci се среща предимно в езерата от басейна на Йонийско море - ез. Pamvotis, ез. Trichonida (Trichonis), ез. Lysimachia, и ез. Amvrakia (Гърция); както и в Преспанското езеро (Р. Македония/ Гърция/ Албания) от басейна на Адриатическо море.

 

This website is developed with support from the Bulgarian Science Fund, Ministry of Education, Youth and Science,
within the Project "Assessment and Management of Dreissena spp. Invasions in the Bulgarian Water Bodies",
Contract Number: DO-02-283/2008.

Tyxo.bg  counter