Български

Форма за входBookmark Us

 
 
SIZEMIC
kalchevaХристина Калчева участва в Третата работна среща на програмата за научни изследвания SIZEMIC към Европейската Научна Фондация, която се проведе от 21 до 25 юни 2010 г. в Института по Морски науки, Барселона, Испания на тема "Размерите на тялото (на индивида) в един променящ се свят" (http://www.sizemic.org). На семинара участваха общо 75 учени от Европа, САЩ и Южна Америка. Бяха представени 16 презентации и 22 постера, свързани с хранителните мрежи в сухоземни, сладководни и морски екосистеми и влиянието на климатичните промени, на човека и на други стресови фактори (изчезване на едрите хищници, инвазивни видове) върху телесните размери и видовия състав. Христина представи постер на тема: "Трофичните каскади в пелагичните хранителни мрежи и абиотичните промени като движещи сили за размерната структура на бактериопланктона в плитки антропогенно повлияни и природни екосистеми и в язовири, заразени с Dreissena в България" в съавторство с М. Бешкова, Д. Терзийски, А. Иванова, К. Дочин, Л. Пехливанов, В. Василев, В. Чавкова, И. Ботев и Р. Калчев.
 

This website is developed with support from the Bulgarian Science Fund, Ministry of Education, Youth and Science,
within the Project "Assessment and Management of Dreissena spp. Invasions in the Bulgarian Water Bodies",
Contract Number: DO-02-283/2008.

Tyxo.bg  counter