Български

Форма за входBookmark Us

 
 
IAA 19

Участниците в проекта проф. д-р Леополд Фюредер, инж. Иван Ботев, д-р Луис Попа и д-р Оана Попа участваха в 19-ия Симпозиум на Международната Асоциация на Астаколозите, който се проведе в Инсбрук, Австрия, от 26 до 31 август 2012 г. http://www.uibk.ac.at/ecology/events/iaa19/index.html.en.

В симпозиума участваха общо 118 учени от Азия, Австралия, Европа, Северна и Южна Америка, които представиха 53 презентации и 43 постера върху генетика, систематика, биология, екология, болести, заплахи, инвазивни видове, управление и опазване на различните видове прави раци. Проф. Д-р Леополд Фюредер и инж. Иван Ботев представиха постер на тема „Съвременни данни за разпространението на правите раци (Decapoda: Astacidae) в България" в съавторство със З. Хубенов, Т. Тричкова, Л. Кендеров, Д. Кожухаров, М. Тодоров и Х. Делчев.

Участниците в симпозиума отпразнуваха 40-та годишнина на IAA. Проф. д-р Леополд Фюредер бе избран за Президент на IAA за следващите две години.

По време на симпозиума бе организирана изложба на живи раци. Участниците в екскурзията след научната програма посетиха естествени находища на три местни вида раци, Astacus astacus, Austropotamobius torrentium и A. pallipes, посетиха Природен парк "Tiroler Lech" близо до гр. Ройте, и ферма за раци до яз. „Ротах" в Германия.

 

Виж постер: >>>>>

 


Снимки: Leopold Füreder, Luis Popa

 

This website is developed with support from the Bulgarian Science Fund, Ministry of Education, Youth and Science,
within the Project "Assessment and Management of Dreissena spp. Invasions in the Bulgarian Water Bodies",
Contract Number: DO-02-283/2008.

Tyxo.bg  counter