Български

Форма за входBookmark Us

 
 
IAD 39

 

 clip_image001

39та Конференция на Международната Асоциация за изследване на р. Дунав (IAD) се проведе на 21-24 август 2012 г. в гр. Сентендре, Унгария (http://www.iad.gs; www.iad39.org). Тя се организира от Института за изследване на р. Дунав към Унгарската Академия на науките и Секретариата на IAD. Водеща тема на конференцията е: "Живият Дунав - интегриране на човешката дейност и функционирането на екосистемите за устойчиво развитие на една от основните европейски реки".
В конференцията участваха повече от 100 учени и управляващи от 14 страни в басейна на р. Дунав. Участниците в проекта представиха постер на тема: "Разпространение на водните чужди инвазивни видове в стоящи водоеми в Дунавския басейн, България" с автори Т. Тричкова, Л. Кендеров, Д. Кожухаров, З. Хубенов и И. Ботев. По време на постерните сесии на конференцията са представени и целите и дейността на Мрежата за инвазивните чужди видове в Югоизточна Европа (ESENIAS). Проведени са множество разговори за потенциално сътрудничество в рамките на IAD и ESENIAS.
Резултатите от конференцията са публикувани в два тома: 80 абстракта в Книжка с абстракти от конференцията и 33 удължени абстракта в Сборник с материали от конференцията. Приета е резолюция на 39та Конференция на IAD в гр. Сентендре, Унгария.

Виж Абстракт в Книжка с абстракти от конференцията, Стр. 102

http://www.iad.gs/docs/IAD39_Book_of_Abstracts.pdf

Виж Резолюция на 39та Конференция на IAD

http://www.iad.gs/docs/Resolution_of_the_39th_IADconference_in_Szentendre_Hungary_published.pdf

 


 

This website is developed with support from the Bulgarian Science Fund, Ministry of Education, Youth and Science,
within the Project "Assessment and Management of Dreissena spp. Invasions in the Bulgarian Water Bodies",
Contract Number: DO-02-283/2008.

Tyxo.bg  counter