Български

Форма за входBookmark Us

 
 
Работна среща по проекта

 

Заключителната работна среща по проекта се проведе в София в периода 29 април - 4 май 2012 г. В срещата участваха всички български участници и представителите на всички чуждестранни партньори - Хидробиологичния институт в Охрид, Р. Македония, Природонаучния музей „Григоре Антипа", Румъния, Института по екология, Университета в Инсбрук, Австрия, и Инженерния корпус на Американската армия, САЩ.

На срещата са обобщени, представени и обсъдени получените резултати по проекта. През първите два дни в рамките на 5 работни сесии са представени резултати и проведени дискусии по различните работни задачи. Третият ден от срещата е посветен на изпълнението на Работна задача WP4 - изпълнение на процеса на мултикритериен анализ на вземане на решения; като участниците след обсъждане извършиха избор и оценка на критериите според различните рискови категории на инвазия на Dreissena (нисък, умерен и висок риск), избор на управленческите решения и оценяването им според различните критерии. Резултатите по-късно са използвани за изработването на риск - базирания модел за мултикритериен анализ за вземане на решения във връзка с превенцията и контрола на мидите от род Dreissena в българските водоеми. По време на заключителната сесия е проведено обсъждане на подготовката на съвместни публикации и потенциални възможности за сътрудничество.

През последния ден от срещата част от участниците взеха участие в теренно изследване - посетени са яз. Душанци и яз. Пясъчник - засегнат от Dreissena. Взети са хидрохимични и хидробиологични проби. След срещата е проведено теренно изследване в Югозападна България, в което участва Univ.-Prof. Dr. Leopold Füreder и част от българския екип.

 

Виж Програма на срещата: >>>>>

 

 

 

This website is developed with support from the Bulgarian Science Fund, Ministry of Education, Youth and Science,
within the Project "Assessment and Management of Dreissena spp. Invasions in the Bulgarian Water Bodies",
Contract Number: DO-02-283/2008.

Tyxo.bg  counter