Български

Форма за входBookmark Us

 
 
CZGA 2011
Участници в проекта взеха участие в Третия Годишен Зоологичен конгрес, организиран от Националния Природонаучен музей „Григоре Антипа” (The Third Annual Zoological Congress of “Grigore Antipa” Museum) на 23-25 ноември 2011 г. в Букурещ, Румъния http://czga.ro. Представен е доклад на тема “Съвременно разпространение на видовете от род Dreissena в България” с автори Т. Тричкова, Д. Кожухаров, З. Хубенов, Л. Кендеров, И. Ботев, С. Чешмеджиев, O. Popa и L. Popa. Публикуван е абстракт в Сборник с абстракти от конференцията (CZGA Book of Abstracts, 2011, 192 pp., Murariu, D., C. Adam, G. Chişamera, E. Iorgu, L. Popa, O. Popa, Eds., ISBN 978-606-92462-4-5; Available at: http://czga.ro/pozepagini/CZGA_2011___Book_of_abstract.pdf.
След конференцията е организирано пътуване до р. Дунав. 

This website is developed with support from the Bulgarian Science Fund, Ministry of Education, Youth and Science,
within the Project "Assessment and Management of Dreissena spp. Invasions in the Bulgarian Water Bodies",
Contract Number: DO-02-283/2008.

Tyxo.bg  counter