Български

Форма за входBookmark Us

 
 
EEA/EIONET BALKAN MEETİNG ON IAS NETWORKING
На 17-18 октомври 2011 г. в София е проведена Балканска работна среща за изграждане на мрежа за инвазивните чужди видове - EEA/EIONET BALKAN MEETİNG ON NETWORKING ACTIVITIES ON IAS. Срещата е организирана от Европейската агенция по околна среда (ЕЕА) съвместно с Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ-БАН) и Лесотехническия университет, и проведена под патронажа на Министерството на околната среда и водите (МОСВ). В срещата участват представители на Албания, България, Гърция, Косово съгласно резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН, Бивша югославска република Македония, Сърбия, Хърватия и Черна гора, както и представители на EEA, IUCN и NOBANIS.

Създадена е мрежа за инвазивните чужди видове в Югоизточна Европа - East and South European Network on Invasive Alien Species (ESENIAS). Целта на мрежата е създаването на единен информационен портал, който да улесни достъпа и обмена на информация във връзка с идентифициране на нови инвазивни видове, оценката и управлението на риска, мониторинга и контрола на установените вече такива, както и да подпомогне сътрудничеството между заинтересованите институции, и на специалистите от Югоизточна Европа, работещи в тази област. Мрежата ще се поддържа от БАН съвместно с МОСВ. За председател на мрежата е избрана Теодора Тричкова от ИБЕИ-БАН, а за съ-председател Milica Rat от Университета в Нови Сад. Представители за България ще бъдат Радослав Станчев от Изпълнителната агенция по околна среда МОСВ и Проф. Д-р Румен Томов от Лесотехническия университет.

Виж Програмата на срещата >>>
 

This website is developed with support from the Bulgarian Science Fund, Ministry of Education, Youth and Science,
within the Project "Assessment and Management of Dreissena spp. Invasions in the Bulgarian Water Bodies",
Contract Number: DO-02-283/2008.

Tyxo.bg  counter