Български

Форма за входBookmark Us

 
 
ABIC 2011

abic_sibiu 2

Участници в проекта взеха участие в 3-та конференция Aquatic Biodiversity International Conference (ABIC), която се проведе на 4-7 октомври 2011 г. в гр. Сибиу, Румъния http://stiinte.ulbsibiu.ro/aquatic_biodiversity_conference.
Представени са следните доклади:

• Доклад на тема: "Ихтиофауната в язовири в Северозападна България, Дунавски водосборен басейн" с автор Т. Тричкова; и
• Постер на тема: "Трофична структура в три язовира в България", с автори Л. Кендеров, М. Павлова, Т. Тричкова, Д. Кожухаров, В. Тюфекчиева, Я. Видинова, З. Хубенов, С. Стойчев и Й. Узунов.
Публикувани са два абстракта в сборник с материали от конференцията: Proceedings of the 3rd Aquatic Biodiversity International Conference, Sibiu, Romania, 2011, 110 pp., Dr A. Banaduc, Dr D. Banaduc, C. Grosu & H. Olosutean (Eds.), "Lucian Blaga" University of Sibiu (ISBN 978-606-12-0210-2).

abic_sibiu 1
 

This website is developed with support from the Bulgarian Science Fund, Ministry of Education, Youth and Science,
within the Project "Assessment and Management of Dreissena spp. Invasions in the Bulgarian Water Bodies",
Contract Number: DO-02-283/2008.

Tyxo.bg  counter