Български

Форма за входBookmark Us

 
 
Теренно изследване Черноморски басейн

Проведено е теренно изследване в някои реки от черноморския басейн в периода 04-12 юни 2011 г. Събрани са хидрохимични и хидробиологични проби (за възрастни индивиди и ларви на Dreissena) в р. Хаджийска и яз. Порой, както и в р. Камчия и всички по-големи язовири от водосбора й - Елешница, Цонево, Камчия, Тича, Фисека и Съединение. Събраните проби ще бъдат използвани за сравнителни морфометрични, генетични и екологични изследвания. Изказваме нашата благодарност на г-н Борислав Кунев от Напоителни системи ЕАД - яз. Цонево, г-н Владимир Русев от ВиК ЕАД - яз. Камчия, г-н Кънчо Кънчев и ИАРА - Шумен и г-н Милослав Сребров и ИАРА - Търговище за оказаното съдействие по време на изследването.

 

This website is developed with support from the Bulgarian Science Fund, Ministry of Education, Youth and Science,
within the Project "Assessment and Management of Dreissena spp. Invasions in the Bulgarian Water Bodies",
Contract Number: DO-02-283/2008.

Tyxo.bg  counter