Български

Форма за входBookmark Us

 
 
Курс по ГИС
В рамките на проекта и в рамките на Меморандум за сътрудничество между Хидробиологичния Институт в Охрид и ИБЕИ-БАН, в София е проведено обучение по Географско-информационни системи (ГИС) в периода 19-30 юни 2011 г. Обучението включва следните теми: Въведение, ГИС – общи понятия, настояще и бъдеще; свободни ГИС – обща характеристика; работа с Quantum GIS и GRASS; създаване на географски данни; георефериране; запитвания към данните; цифрова картографска визуализация на геопространствени данни; интернет базирани ГИС и СУБД; оперативна съвместимост – WMS, WFS и WCS. Обучението е проведено от д-р Александър Коцев от Катедра Картография и ГИС към Геолого-географския факултет на СУ. В курса участват участници от България и Р. Македония. Обучението по ГИС ще улесни работата по проекта и ще допринесе за разработването на онлайн ГИС базата данни за разпространението на Dreissena в България. 

This website is developed with support from the Bulgarian Science Fund, Ministry of Education, Youth and Science,
within the Project "Assessment and Management of Dreissena spp. Invasions in the Bulgarian Water Bodies",
Contract Number: DO-02-283/2008.

Tyxo.bg  counter