Български

Форма за входBookmark Us

 
 
Посещение на ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД
Посещение на ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД

В периода 19-20 май 2011 г. С. Чешмеджиев, Л. Кендеров и Т. Тричкова посетиха ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД. Те се срещнаха с Инж. Стефка Бонева, ръководител на отдел Екология и обсъдиха въпроси, свързани с инвазията на мидите зебра в ТЕЦ-а и необходимите мерки за техния мониторинг и контрол. Събрани са проби от някои хидротехнически съоръжения в ТЕЦ-а, както и от язовира-охладител Овчарица, с помощта на стандартни хидробиологични методи и водолазна техника. Целта е да се извърши оценка на степента на обрастванията на мидата зебра върху хидротехническите съоръжения, които са части от циркулационната система на ТЕЦ-а. Получените данни ще бъдат използвани за оценка на съвременното състояние на инвазията, както и за актуализиране на изпълняваната от ТЕЦ-а Програма за мониторинг и контрол на мидата зебра. Изразяваме нашата благодарност към инж. Стефка Бонева, инж. Георги Христозов, изпълнителен директор на ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД, инж. Иван Иванов от НЕК-ЕАД Предприятие „Язовири и каскади”, и г-н Живко Желязков от фирма Номиком, за съдействието и подкрепата по време на нашите изследвания. 

This website is developed with support from the Bulgarian Science Fund, Ministry of Education, Youth and Science,
within the Project "Assessment and Management of Dreissena spp. Invasions in the Bulgarian Water Bodies",
Contract Number: DO-02-283/2008.

Tyxo.bg  counter