Български

Форма за входBookmark Us

 
 
Посещение на учени от Р. Македония
В периода 14-20 ноември 2010 г. ИБЕИ-БАН е посетен от 4-ма участници в проекта от Хидробиологичния институт в Охрид, Р. Македония: проф. д-р Г. Костоски, директор на Института, проф. д-р С. Траяновски, ръководител на отдел Бентосна фауна, д-р С. Траяновска от отдел Хидроботаника и маг. Я. Костоска.
По време на посещението са проведени редица работни срещи с участници в проекта. Проведено е теренно изследване в района на яз. Искър и в лабораторни условия е обработен събрания материал, както и материал от предишни съвместни изследвания.
Проведена е среща с ръководството на ИБЕИ-БАН - доц. д-р В. Бисерков, директор, доц. д-р Йордан Узунов, ръководител на Отдел Водни екосистеми, и доц. д-р Л. Пехливанов, ръководител на секция по Ихтиология, на която бяха обсъдени възможностите за по-нататъшно развитие и разширяване на сътрудничеството между двата института. Подновен е Меморандума за сътрудничество между ИБЕИ-БАН и Хидробиологичния институт Охрид.


 

This website is developed with support from the Bulgarian Science Fund, Ministry of Education, Youth and Science,
within the Project "Assessment and Management of Dreissena spp. Invasions in the Bulgarian Water Bodies",
Contract Number: DO-02-283/2008.

Tyxo.bg  counter