Български

Форма за входBookmark Us

 
 
Теренно изследване язовири

В периода 26 октомври – 7 ноември 2010 г. е проведено теренно изследване в язовирите Копринка и Жребчево. Язовирите са разположени на р. Тунджа, Егейския басейн, и се използват за производство на електроенергия, напояване, аквакултури и спортен риболов. Събрани са следните проби от 3 станции в яз. Копринка и 4 станции в яз. Жребчево: хидрохимични проби, бактериопланктон, фитопланктон, фитопланктонни пигменти, зоопланктон, епилитни диатомейни водорасли, макрозообентос и риби.
В периода на изследването нивото на водата в яз. Жребчево, който е засегнат от инвазия на мидите зебра (Dreissena polymorpha), е с 5-7 м по-ниско от м. май същата година. Рязкото спадане на нивото е причинило масово измиране на мидите в литорала, поради което бреговете са покрити с многобройни черупки, образували обраствания върху камъни, изоставени постройки, дървета, клони, растения и животни - миди и охлюви. Плътен слой от черупки е наблюдаван върху бетонната повърхност на водовземната кула. Обраствания и друзи от живи миди са установени и върху плаващите садкови съоръжения в язовира.
Изказваме нашата благодарност на г-н Калчо Петров и Напоителни системи ЕАД - Сливен, на г-н Иван Вълчев и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури – Стара Загора, и на г-н Николай Радуков и Морски клуб "Севт трети" – гр. Казанлък за тяхното съдействие при провеждането на теренното изследване


яз. Жребчево


 

яз. Копринка


 

This website is developed with support from the Bulgarian Science Fund, Ministry of Education, Youth and Science,
within the Project "Assessment and Management of Dreissena spp. Invasions in the Bulgarian Water Bodies",
Contract Number: DO-02-283/2008.

Tyxo.bg  counter