Български

Форма за входBookmark Us

 
 
Посещение Р. Македония

В периода 17-24 октомври 2010 г. Т. Тричкова и Л. Кендеров посетиха Хидробиологичния институт в Охрид, Македония. Те участваха в теренно изследване в Охридското езеро съвместно с участниците в проекта Prof. Dr Sasho Trajanovski и MSc Biljana Budzakoska Gjoreska, както и други колеги от Македония, Албания и Норвегия. Събрани са проби за химия на водата и макрозообентос, включително Dreissena presbensis, от 10 станции на различни дълбочини в литоралната част на езерото. Пробите са обработени лабораторно и по-късно транспортирани в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания БАН за по-нататъшна обработка и определяне. По време на посещението са проведени редица срещи, на които участниците дискутираха методи за събиране на проби и анализ на данни за макрозообентос. Допълнително са посетени още 3 езера от Адриатическия басейн, от където са събрани проби за Dreissena spp. - Преспанско езеро, Дебърско езеро и Мавровско езеро.


Охридско езеро


Преспанско езеро


Дебърско езеро


Мавровско езеро


 

This website is developed with support from the Bulgarian Science Fund, Ministry of Education, Youth and Science,
within the Project "Assessment and Management of Dreissena spp. Invasions in the Bulgarian Water Bodies",
Contract Number: DO-02-283/2008.

Tyxo.bg  counter